سی گل بصورت هوشمند برای شما کار خواهد کرد، امکانات و سرویس های ما را با دیگران مقایسه کنید... ارسال و دریافت پیامک بصورت آنی ، ارسال پیامک در زمانهای خاص ، نظرسنجی و ایجاد مسابقه و... واگذاری پنل های نمایندگی در سراسر کشور ، با خیال آسوده تجارت خود را شروع کنید، ما در کنار شما هستیم ... واگذاری پنل های نمایندگی در سراسر کشور ، با خیال آسوده تجارت خود را شروع کنید، ما در کنار شما هستیم ...
تعرفه پیامک - کد : 103


1. تعرفه رقابتی با سایر ارائه دهندگان ویژه کاربران :
     شارژ پنل از 0                 الی 50.000        تومان تعرفه هر پیامک = 8.8 تومان
     شارژ پنل از 50.001        الی 1.000.000   تومان تعرفه هر پیامک = 8.7 تومان
     شارژ پنل از 1.000.001   الی 3.000.000   تومان تعرفه هر پیامک = 8.6 تومان
     شارژ پنل از 3.000.001   الی 10.000.000 تومان تعرفه هر پیامک = 8.4 تومان
     شارژ پنل از 10.000.001 الی 50.000.000 تومان تعرفه هر پیامک = 8.3 تومان

 

2. تعرفه رقابتی با سایر ارائه دهندگان ویژه نمایندگان :
     شارژ پنل از 0                 الی 300.000      تومان تعرفه هر پیامک = 8.7 تومان
     شارژ پنل از 300.001      الی 3.000.000   تومان تعرفه هر پیامک = 8.4 تومان
     شارژ پنل از 3.000.001   الی 10.000.000 تومان تعرفه هر پیامک = 8.2 تومان
     شارژ پنل از 10.000.001 الی 20.000.000 تومان تعرفه هر پیامک = 8.1 تومان
     شارژ پنل از 20.000.001 الی 30.000.000 تومان تعرفه هر پیامک = 8.0 تومان
     شارژ پنل از 30.000.001 الی 50.000.000 تومان تعرفه هر پیامک = 7.9 تومان

* تعرفه دریافت پیامک در همه سرویس ها رایگان است.

** محدودیتی در حداقل و حداکثر شارژ وجود ندارد.

**** تمامی هزینه ها مشمول 8% مالیات بر ارزش افزوده می شوند.